Servicebetingelser

Kjøpslovens reklamasjonsrett

2 års reklamasjonsrett:
Vi dekker produksjons- og materialfeil i to år, i samsvar med kjøpsloven. Reklamasjonsretten gjelder i to år fra kjøpsdato.

Feil som skyldes normal slitasje, feil montering, feil bruk eller at vedlikeholdsanvisningen ikke er overholdt, dekkes ikke.

5 års reklamasjonsrett:
Reklamasjonsretten  gjelder for følgende deler i batteriet som vi har blitt brukt i private hjem:

  • Innmat til ettgreps batteri. Du mottar en innsats gratis fra NIBU.

Reklamasjonsretten dekker ikke andre utgifter. Alle utgifter til reparasjon, dekkes av kunden.

Reklamasjonsretten dekker heller ikke slitedeler, feil som skyldes skitt i perlatoren, urenheter i vannet (smuss, kalk, kjemikalier og lignende). Monteringsfeil eller feil bruk.

 

Øvrige bestemmelser:

Reklamasjon gjelder ikke dersom skade oppstår grunnet transportskade, feil montering, ufagmessig behandling og/eller sammenkobling med annet produkt (eksempel: underliming / flushliming og lignende i benkeplater). Reklamasjonen dekker under ingen omstendigheter eventuelle følgeskader.

NIBU AS sitt ansvar begrenser seg kun til den leverte varens netto fakturaverdi. Vedrørende reklamasjoner må alltid dokumentasjon på kjøp kunne fremvises!

Ved mistanke om følgeskader kontakt ditt forsikringsselskap.

 

Montering:

Vasken må monteres slik at den kan fjernes uten at dette medfører skade på andre gjenstander (følgeskader). Dette gjelder uansett monteringsmetode.

Ved montering i heltreplate må vasken monteres slik at platen kan bevege seg uavhengig av vasken. Spesielt gjelder dette ved montering av vask i komposittmaterialet Silgranit, som er et helt «dødt» materiale. Skader på vasken grunnet spenning mellom benkeplate og vask er ikke vaskeleverandørens/importørens ansvar. I slike tilfeller vil reklamasjon bli avvist.

NIBU AS sitt ansvar begrenser seg under enhver omstendighet til den leverte varens netto fakturaverdi.

 

Transportskader – kontroll av varer ved mottak:

Vær nøye med mottakskontroll av varene. Kontroller alltid at antall kolli stemmer med det som er oppgitt på transportdokumentet. Kontroller også varen(e) for eventuelle mangler eller skader. Ved manko av kolli og/eller synlige skade på emballasje, skal dette påføres fraktbrevet / kvitteringslisten ved mottak. Skade som oppdages etter at transportør har levert varen(e), skal håndteres etter reklamasjonsbestemmelser fastsatt av transportør.

Eventuelle mangler eller skjulte skader må meddeles transportør senest kl. 12.00 neste arbeidsdag. Dersom det er vanskelig å få meddelt transportør, kan skaden meddeles NIBU AS innenfor samme tidsfrist. NIBU AS vil videreformidle skaden til transportør. Ved for sen meldt transportskade kan ikke erstatning forventes.

Varer som er merket forsiktig og/eller på annen måte med informasjon om at varen(e) må sjekkes omgående, må kontrolleres ekstra nøye ved mottak. Dette er varer som er mer utsatt for «skjulte» transportskader.

 

Retur:

Retur kan kun skje etter forhåndsavtale med NIBU AS. Dette gjelder uansett årsak. Retur-/ reklamasjonsskjema fås fra NIBU AS og skal følge returen. Retur uten avtale og returseddel vil ikke bli behandlet. Avtalt retur, også reklamasjoner, skal skje med Posten eller PostNord, avtalenr. 0507814.

Ved retur av feilbestilt vare påløper det et returgebyr på minimum 20 % av fakturert beløp. Kun ubeskadiget vare i original emballasje, og i hele kartonger kan returneres. Returfrakt dekkes av kunden. Bestillingsvarer tas ikke i retur!

Berettigede reklamasjoner og avtalte returer vil bli kreditert etter mottak og kontroll av varen. Vedrørende reklamasjoner må alltid dokumentasjon på kjøp kunne fremvises!