Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – redegjørelse for aktsomhetsvurderinger hos Nibu AS

Nibu AS vektlegger bærekraftig praksis som tar hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Vi tar ansvar for menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Dette krever langsiktig fokus, ambisjoner og klare mål. Vi integrerer bærekraft i strategier, styringssystemer og relasjoner med leverandører.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Vi har gjennomført en aktsomhetsvurderinger basert på OECD-retningslinjer og ingen negative konsekvenser er identifisert i vurderingen.

Hele rapporten kan leses her.