Våtsonen er kjøkkenets viktigste arbeidsstasjon.

Undersøkelser viser at 60 % av tiden vi oppholder oss på kjøkkenet brukes i og rundt våtsonen. Kjøkkenvasken er ikke lenger bare et sted man tar oppvasken, men også hvor man renser, skyller og kutter maten. Derfor er det viktig at kjøkkenets kanskje viktigste arbeidsstasjon planlegges godt når man skal i gang med nytt kjøkken. 

våtsonen er kjøkkenets viktigste arbeidsstasjonVåtsonen består av en blanding av ulike produkter som kjøkkenvask med diverse tilleggsutstyr, kjøkkenkran, avfallssortering og kanskje til og med en matavfallskvern.

Geir Arild Runar er salgssjef i NIBU og brennende opptatt av at alle kjøkkenprosjekter må starte rundt kjøkkenets viktigste sone, våtsonen. 

– Når forbrukere skal planlegge et nytt kjøkken, starter de oftest med å se på skap, farger og former, og setter design foran det praktiske. Mange glemmer at våtsonen faktisk er den viktigste arbeidsstasjonen, og det meste på kjøkkenet skjer i nærheten av vanntilgangen, forteller han. 

Runar mener at planlegging av nytt kjøkken alltid må starte i våtsonen. 

– Når man tegner et kjøkken starter man alltid der hvor vanntilgangen er, og vann og soilrør er sjelden mulig å flytte på. Derfor er det naturlig at man starter prosessen med å planlegge våtsonen sammen med kunden. 

Start med en grundig behovsanalyse 

Når man planlegger nytt kjøkken sammen med en kunde, er det viktig å tidlig bestemme seg for hva slags kum man har behov for. Den bestemmer igjen størrelsen på skap eller skuffer i benken under, som er med på å avgjøre hva slags løsning for avfallssortering man har plass til. 

– Forbrukere tenker sjelden på viktigheten av riktig kum, før man står midt oppi det og har fått levert feil type vask for sine behov. Derfor er det viktig at kjøkkenforhandleren tidlig synliggjør viktigheten av rett kum til kunden, forteller Runar. 

Start med kjøkkenvasken 

Feil vask på kjøkkenet kan føre til mye irritasjon og vannsøl. Det er viktig å snakke med kunden og finne ut av ting som: 

 • Vasker du mye opp for hånd, eller bruker du kun oppvaskmaskin? 
 • Vil du ha muligheten til å vaske store ting som stekebrett? 
 • Lager du mye mat? 
 • Driver med jakt eller fiske? 

Spørsmålene over avgjør hvor stor kum kunden har behov for. For noen kan det holde med en enkelt kum, noen ønsker en dobbelt kum og andre velger en tradisjonell stor sammen med en liten kum pluss avrennerbrett. 

Blandebatteri med uttrekksslange 

Mange har innsett fordelene med en stor enkeltkum, og med det følger også behovet for et blandebatteri med uttrekksslange. Med en stor kum kan du vaske ting som stekebrett, og da er blandebatteri med uttrekk nærmest en nødvendighet for å kunne skylle av, men også for å holde vasken ren helt ut i kantene. Blandebatteri med uttrekksslange er også praktisk til skylling og rensing underveis i matlagingen. 

Ikke bare en kjøkkenvask

NIBUs produsent Blanco leverer ikke bare kjøkkenvasker, de leverer et helt konsept. 

– Blanco vet at våtsonen er en arbeidsstasjon, og tenker alltid helhetlig. De lager skjærefjel og skylleskål som er spesialtilpasset vasken, med tilhørende kildesortering. I motsetning til mange andre produsenter kommer de med flere nyheter hvert år, noe som gir et bredt produktspekter for alle stiler og behov, forteller Runar. 

Se tilbehør til kjøkkenvasker her

Praktisk avfallsystem fra Nibu AS

Bredt utvalg materialer og farger fra Blanco 

Blanco leverer blandebatterier som matcher vasken, og gir deg et designelement som også har en praktisk funksjon. Kummene leveres i tre ulike materialer, rustfritt stål, silgranit og porselen. Særlig silgranitt har «tatt av» de siste årene, og blir bare mer og mer populært på grunn av det store utvalget av farger. 

Geir Arilds tips til kjøkkenforhandlere 

 • Start planlegging av nytt kjøkken i våtsonen. 
 • Start alltid med en grundig behovsanalyse.
 • Informer alltid om ulike typer kummer, både muligheter og begrensninger.
 • Ønsker kunden en stor kum, husk på blandebatteri med uttrekksslange.
 • Informer om alt praktisk ekstrautstyr som skylleskål og skjærefjøl.
 • Størrelsen på kummen avgjør størrelse på skuffer og skap under vasken, hva er kundens behov? 
 • Snakk om løsninger for avfallssortering. Har kunden behov for løsninger til skuff, skap, eller integrert? 
 • Dersom kunden bor i en kommune som tillater matavfallskvern eller er tilkoblet privat anlegg, kan en matavfallskvern være en god løsning for mange. 

Våtsonen på kjøkkenet inneholder mange elementer. Det gir ikke bare muligheter for å øke forhandlerens omsetning, men gir også kunden et kjøkken man kan være fornøyd med i mange år fremover. 

Har du spørsmål rundt våtsonen på kjøkkenet eller NIBUs produkter? Ta gjerne kontakt med oss her for rådgivning