Status marked og leveringssituasjon i disse Koronatider.

Informasjon til våre kunder og forbindelser - oppdatering pr 30. oktober 2020

Etter en periode med stor usikkerhet synes markedet og vår bransje å komme til normal gjenge igjen. Mange av våre kunder har opplevd en økt etterspørsel den siste tiden. Den samme trenden gjelder i en rekke europeiske land. Etter den store nedstengingen i våres samt en økt etterspørsel de siste måneder, jobber nå de fleste produsenter på spreng (2 og 3 skift). Både for å ta igjen etterslepet samt å dekke den store økningen i etterspørselen.

Den siste tids sterke økning i smittetilfeller i hele Europa med dertil innskjerpede koronatiltak gjør dette arbeidet nå ekstra utfordrende. Dette medfører dessverre en del leveringsforsinkelser. Så langt har NIBU klart å opprettholde en høy leveringsgrad, mye grunnet ekstra lageroppbygging.

Dessverre er situasjonen nå at også vi merker forsinkelsene, ikke minst når det gjelder populære varer/modeller. Vi ber derfor om at bestillinger legges inn i god tid da leveringstiden for enkelte produkter kan bli noe lengre enn det dere har vært vant til.  

Vi kan forsikre at vi som alltid gjør vårt ytterste får å imøtekomme våre kunders ønsker og behov, men kan ikke, slik situasjonen er nå, garantere at det ikke vil kunne oppstå enkelte forsinkelser. Det er vårt håp at situasjonen skal ha bedret seg når vi kommer frem mot årsskiftet. 

Adgang til våre lokaler er fortsatt begrenset, men åpnes for besøk ved konkrete behov. Ring for å avtale eller benytt ringeklokke på inngangsdøren.  En kollega vil da komme ned for å låse dere inn. Husk å vaske hendende med antiback som finnes i automat i mellomgangen. Det er viktig å overholde regelen om 1 meters avstand!

Grunnet økt smittesituasjon i Drammen og Oslo-regionen vil showrommet være stengt frem til 6. januar 2021.

Spikkestad, 30. oktober 2020

NIBU AS

Geir Viken
daglig leder