Status marked og leveringssituasjon i disse Koronatider.

Informasjon til våre kunder og forbindelser - oppdatering pr 5. februar 2021

Det er nå snart ett år siden Korona-viruset forandret hverdagen vår. Etter hvert har vi som mange andre tilpasset hverdagen vår best mulig med varierende nasjonale og lokale Koronabestemmelser. I tillegg har vi våre egne bedriftsinterne smitteverntiltak. Så langt har vi heldigvis unngått smitte blant de ansatte.

Markedet siste halvår av 2020 var bra. Vi er i en bransje som på grunn av redusert aktivitet på andre områder (reising etc.) har gått bra, og mange av våre kunder har opplevd en økt aktivitet siste halvår. Den samme trenden gjelder i en rekke europeiske land. Etter den store nedstengingen sist vår, kombinert med økt etterspørsel, sliter nå mange produsenter med å få frem tilstrekkelig med produkter og vi rammes derfor av en del leveringsforsinkelser. Produsentene jobber nå på spreng (2 og 3 skift) for å ta igjen etterslepet, samt å dekke den økte etterspørselen. En økning i nye smittetilfeller i hele Europa gjør dette arbeidet ekstra utfordrende.

Så langt har NIBU klart å opprettholde en høy leveringsgrad, spesielt på våre lagervarer, mye grunnet at vi var forutseende og foretok en ekstra lageroppbygging. Dessverre er situasjonen slik at også vi merker forsinkelsene, ikke minst når det gjelder populære varer/modeller. Vi ber derfor om at bestillinger legges inn i god tid da leveringstiden for enkelte produkter kan bli noe lengre enn det dere har vært vant til.

Vi kan forsikre at vi som alltid gjør vårt ytterste får å imøtekomme våre kunders ønsker og behov, men kan ikke, slik situasjonen er nå, garantere at det ikke vil kunne oppstå enkelte forsinkelser. Det er vårt håp at situasjonen skal ha bedret seg når vi kommer frem mot sommeren.

Adgang til våre lokaler er fortsatt begrenset, men åpnes for besøk ved konkrete behov. Ring for å avtale eller benytt ringeklokke på inngangsdøren. En kollega vil da komme ned for å låse dere inn. Husk å vaske hendende med antiback som finnes i automat i mellomgangen. Det er viktig å bruke munnbind samt å overholde regelen om min. 1 meters avstand!

Vårt showrom vil fortsatt være stengt inntil videre.

NIBU AS

Geir Viken
Daglig leder