Hva gjør NIBU i disse Korona-tider?

Informasjon til våre kunder og forbindelser - oppdatering pr 11. mai 2020

Nå ser det endelig ut som om det lysner litt i horisonten, selv om vi nok fremdeles må forvente å måtte forholde oss til Koronaen i en god tid fremover.

Våre prioriteringer er fortsatt som før:

  • Ordremottak og serviceinformasjon
  • Utlevering/forsendelse av varer
  • Mottak av varer

I tillegg vil våre salgsrepresentanter nå begynne å besøke kunder igjen. Dette vil kun skje etter konkrete avtaler med kundene.

De fleste på kontor, lager og service er nå tilbake i 100% arbeide. Om dette fortsetter vil være helt avhengig av markedsutviklingen fremover. Flesteparten jobber nå på kontoret mens enkelte fremdeles har hjemmekontor.

Adgang til våre lokaler er fortsatt begrenset, men kan åpnes for besøk ved konkrete behov. Ring for å avtale eller benytt ringeklokke på inngangsdøren.  En kollega vil da komme ned for å låse dere inn. Husk å vaske hendende med antiback som finnes i automat i mellomgangen. Det er viktig å overholde regelen om 1 meters avstand!

Vareleveransene fra våre leverandører fungerer fortsatt stort sett godt. Dog har det vært noen forsinkelser fra enkelte leverandører grunnet midlertidig helt/delvis stopp i produksjonen. Flere av de som har vært i en slik situasjon synes nå å være i full gang igjen. Noen av våre produsenter har imidlertid noen utfordringer med underleverandører som grunnet periodisk stenging ligger etter med leveranser. Vår lagersituasjon er fremdeles stort sett god, og vi klarer fortsatt å holde leveringstiden på normalt nivå (1-2 dager). Transportørene melder om stort trykk på hjemleveranser i forbindelse med en sterk økning i nettsalget. Våre kunder bør derfor fremdeles ta høyde for at den kan øke noe fremover (1-2 dager ekstra).

Som tidligere meldt øker vi våre priser med 5,2 % fra og med 1. juni 2020 grunnet en meget svak norsk krone. Prisene vil være oppdatert i NOBB og Winner. Tatt i betraktning den vanskelige valutasituasjonen vil pris på ordre for levering frem i tid kun være gyldig i inntil 4 måneder fra ordredato dersom ikke annet er spesifikt avtalt.

Vi vil hele tiden gjøre vårt ytterste for å betjene våre kunder på en god måte.

Spikkestad, 11. mai 2020

NIBU AS

Geir Viken
daglig leder