Vedlikehold dørvridere

Vedlikehold vriderOverflaten på en dørvrider blir utsatt for både mekanisk og kjemisk slitasje, derfor blir ofte vrideren lakkert for å beskytte messingen.

Når det gjelder kjemisk slitasje er salter fra hender noe som sliter sterkt på lakken. Ved jevne mellomrom anbefaler vi å tørke av vrideren med en klut oppvridd i rent vann.

De fleste vridere av metall smelter rundt 800-900 °C. I de tilfeller hvor vrideren har håndtaksdel i plast eller tre, vil denne naturligvis smelte ved en atskillig lavere temperatur.