Målskisse og typebetegnelse

Foran hver typebetegnelse står det en bokstavkode, eks ATN 383. Denne koden viser hvilket tilbehør vrideren leveres med.

Når det gjelder målene på vriderne, har vi valgt å vise strektegninger innledningsvis for deretter bare å gjengi bokstav og mål ved hvert enkelt produkt.

TYPEBETEGNELSER

A = Gjennomgående skruerSkisse dørvridere langskiltskisse mål dørvridere

T = Treskruer

N = Nøkkelskilt

L = Langskilt

S = Settskrue

Eksempel:
ATN – vrideren leveres med nøkkelskilt, treskruer og gjennomgående skruer.