Video «how to do»

BLANCO har produsert flere "how-to-do" videoer som illustrerer hvordan man foretar montering og vedlikehold i praksis. Her kan du se how-to-do videoer for blandebatterier.

Lekker blandebatteriet ditt? Se video for bytte av kartusj/innmat.
Videoen viser bytte på et BLANCO ALTA Compact blandebatteri. Se serviceskjema for detaljer vedrørende ditt blandebatteri.

Hvordan montere et blandebatteri?
Her viser vi hvordan du monterer et BLANCO LINUS-S blandebatteri.